Úvod / Naše služby / Auditorské služby

Auditorské služby

  • Audit řádné, mimořádné a mezitímní účetní závěrky
  • Audit konsolidované účetní závěrky
  • Ověření výročních zpráv a zpráv o vztazích
  • Audit pro zvláštní účely
  • Ověřování čerpání prostředků z dotačních programů
  • Ověřování čerpání prostředků z fondů EU
  • Tzv. „nepovinné“ audity dle potřeb a požadavků klienta